Logistic equipment
handled with care

EPAL - Nederpal

Sinds juli 2005 is in ons land namens EPAL een Nationaal Comité actief, genaamd NEDERPAL

Ontstaan van EPAL
Om transport per trein te vergemakkelijken is er medio vorige eeuw een standaard pallet ontwikkeld, die door zijn afmetingen makkelijk in wagons te plaatsen is. Deze pallet is ontwikkeld door een vereniging van internationale spoorwegen, UIC (Union Internationale des Chemins de fer) genaamd en werd EUR-pallet gedoopt. 

De EUR-pallets maakt deel uit van een palletpool, waarin zij worden uitgewisseld. Binnen dit systeem is de garantie van een constante kwaliteit van de EUR-pallet van groot belang. De productie van nieuwe pallets, het sorteren en repareren van gebruikte pallets zijn gebonden aan regels. Het monitoren van de kwaliteit van de pallets en van het productie- en reparatieproces gebeurt door de nationale spoorwegen van de bij UIC aangesloten landen.

Dit systeem blijkt succesvol en de pallet verspreidt zich over heel Europa. Op verzoek van belanghebbenden is in 1991 de European Pallet Association, kortweg EPAL, opgericht. UIC heeft aan EPAL de bevoegdheid verleend om haar rol in kwaliteitsbevordering over te nemen. De feitelijke controles worden vaak uitbesteed aan onafhankelijke audit-instellingen.

Doel van EPAL
EPAL is een non-profit-organisatie en heeft als doelstelling om, met zo min mogelijk middelen, binnen Europa een poolsysteem (Europese Pallet Pool) te creëren, waarin de kwaliteit en kenmerken van de ruilpallets constant is en deze pallets herkenbaar zijn door middel van de merktekens EUR en EPAL. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.

Licentie verplicht
Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mogen de merktekens EUR en EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend. Om deze licentie te verkrijgen moeten bedrijven aantonen dat door hen geproduceerde of gerepareerde pallets aan de normen van EPAL en UIC voldoen. Daarnaast worden zij met regelmaat door de onafhankelijke controle-instanties aan een controle onderworpen.

De Rotom groep beschikt over diverse licenties in de landen waar zij actief is.

Toevoegen foto Epal, licentie 

EPAL breidt uit
Inmiddels hebben al een groot aantal Europese landen zich bij EPAL aangesloten, Nederland is een van de jongste leden. In elk land wordt een Nationaal Comité opgericht, dat de belangen van producenten, reparateurs, handelaren, gebruikers en andere belanghebbenden in het betreffende land behartigt.

Voor meer informatie over EPAL en de deelnemende landen kunt u ook een bezoek brengen aan de Epal website www.epal-pallets.org

EPAL in Nederland: NEDERPAL

Inmiddels behoort ook Nederland tot de landen die zich hebben aangesloten bij EPAL. Sinds juli 2005 is in ons land namens EPAL een Nationaal Comité actief, genaamd NEDERPAL. NEDERPAL is een vereniging van producenten, reparateurs, handelaren en andere belanghebbenden op het gebied van EUR/EPAL-pallets in Nederland.

NEDERPAL heeft de volgende doelen:
promotie van de EUR/EPAL-pallet;

bijstaan van producenten, reparateurs en handelaren in deze pallets, die lid zijn van de vereniging; 

vertegenwoordiging van Nederland binnen EPAL;

vertegenwoordiging van de vereniging en de leden naar overheden en derden;

coördineren van de controle op de naleving van de reglementering met betrekking tot de EUR/EPAL-pallets; 

terugdringen van fraude met merktekens, in samenwerking met EPAL, en het eventueel instellen van een juridische procedure daarbij.

Meer informatie over Nederpal kunt u vinden onder www.nederpal.nl

SGS Nederland
Om de onafhankelijkheid van de controles te waarborgen, zijn deze in Nederland opgedragen aan de audit-organisatie SGS.

Wanneer u vragen heeft omtrent audits, valse pallets ontvangt of twijfelt of pallets voldoen aan de normen, dan kunt u altijd contact opnemen met SGS.
SGS is te bereiken via het telefoonnummer 0181-693700

Bekijk video Pallet Sorting Systems B.V.