Logistic equipment
handled with care
Praktische informatie inzake Europese Houtverordening
Geplaatst: Jan, 18, 2013
Praktische informatie inzake Europese Houtverordening

Praktische informatie inzake Europese Houtverordening

Vanaf 3 maart 2013 treedt de Europese Houtverordening 995/2010 in werking. Deze Europese wetgeving verbiedt het plaatsen van illegaal gekapt hout op de EU-markt en gaat de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten tegen.

De Europese Houtverordening is van toepassing op een reeks van hout en houtproducten, waaronder los hout en houten verpakkingen. Indien uw bedrijf als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zet (zgn. marktdeelnemer of operator), zult u moeten aantonen dat dit hout niet van illegale herkomst is. U dient in dit geval garanties te geven over de legale herkomst van uw producten door een “stelsel van zorgvuldigheidseisen” toe te passen.

Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:

Verzamelen van gegevens over de legale herkomst en deze gegevens 5 jaar beschikbaar houden;
Risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
Risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.
Het kan zijn dat uw bedrijf niet als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zet. U valt dan dus niet onder de categorie van marktdeelnemer of operator, maar onder die van zgn. handelaar of trader. “Handelaren” zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten kopen of verkopen die reeds op de interne markt zijn gebracht. Als handelaar dient u een administratie van uw leverancier en afnemer bij te houden voor ten minste 5 jaar, zodat het hout traceerbaar is op de interne Europese markt.

Secretariaat
Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging EPV