Logistic equipment
handled with care
Palletsector klaar voor EUTR
Geplaatst: May, 24, 2013
Palletsector klaar voor EUTR

De Europese sector voor houten pallets en verpakkingen is volledig toegerust om te voldoen aan de eisen van de Europese Houtverordening EUTR. Koepelorganisatie FEFPEB geeft aan haar leden waar nodig en mogelijk te ondersteunen en begeleiden.
 
EUTR geldt sinds 3 maart jongstleden en heeft als doel om illegaal geproduceerd hout van de Europese markt te weren. Middels een traject van due diligence moet de partij die het hout of houtproduct als eerste op de Europese markt brengt het risico op onwettige herkomst zo klein mogelijk houden. Blijkt een marktpartij toch verantwoordelijk voor het invoeren van een illegale vracht, dan kan dat worden bestraft met inbeslagname, boetes en in het uiterste geval zelfs een gevangenisstraf.
Degenen die het hout als eerste op de EU-markt brengen worden binnen EUTR als 'operators' geïdentificeerd; zij die vervolgens in die producten handelen gaan als 'traders' door het leven. Feit is dat veel producenten van houten pallets en verpakkingen met hout van binnen Europa werken en / of in het kader van EUTR als traders worden gezien. Doorgaans is men dus niet tot due diligence verplicht. Voor de bedrijven die dat wel zijn biedt de FEFPEB informatie en tools ten behoeve van een correcte naleving van de wet. Het feit dat de branche al langer bezig is met de traceerbaarheid van hout en chain of custody-certificering maakt volgens de koepel dat er goed aan de vereisten van EUTR kan worden voldaan. De FEFPEB heeft ook uitgebreide informatie over de wet en de gevolgen ervan geplaatst op website www.fefpeb.eu