Logistic equipment
handled with care
Pallets move the World
Geplaatst: Jan, 22, 2013
Pallets move the World

"Pallets move the World" - en dan vooral pallets en verpakkingen. De volumes in onze industrie zijn altijd een graadmeter voor economische conjunctuur. Het mag geen verwondering wekken dat als gevolg van stagnerende transportbewegingen de vraag naar houten verpakkingen is afgevlakt.

Er zijn grote verschillen per afzetsector: de bouw valt verder terug, maar in de foodsector is er sprake van een normale situatie. De houtprijzen zijn gestabiliseerd, wat een steun in de rug is. Met creativiteit en flexibiliteit zijn de EPV leden in staat om in te spelen op de marktsituatie al staan de marges sterk onder de druk.  

Het profiel van onze bedrijfstak verandert geleidelijk: door fusies en overnames wordt het aantal spelers kleiner. Het onderscheid tussen productie en reparatie worden minder scherp, nu steeds meer zich toeleggen op beide activiteiten. Ten slotte wordt de impact van palletpools groter. Het is een trend die zich in West-Europa aftekent en het heeft onder meer te maken met de noodzaak om te investeren om te kunnen voldoen aan de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Lees artikel EPV (Pdf document) via deze link >>>