Logistic equipment
handled with care
Europese Houtverordening tegen ‘hout van illegale herkomst’
Geplaatst: Apr, 15, 2013
Europese Houtverordening tegen ‘hout van illegale herkomst’

Legaliteit

De EPV-leden hebben zich gecommitteerd aan de EPV Gedragscode en daarmee verplicht om uitsluitend hout te verwerken dat voldoet aan nationale en internationale wet- en regelgeving: illegaal gekapt hout wordt niet geaccepteerd. EPV-leden verlangen van houtleveranciers een verklaring dat geen illegaal hout wordt geleverd. De EPV zet actief stappen om handel in hout van illegale herkomst tegen te gaan.

Om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in houten verpakkingen substantieel te verhogen, beschikken alle EPV-leden bovendien over een Chain of Custody certificaat (FSC en/of PEFC).

Europese Houtverordening tegen ‘hout van illegale herkomst’

Vanaf 3 maart 2013 treedt de Europese Houtverordening 995/2010 in werking. Deze Europese wetgeving verbiedt het plaatsen van illegaal gekapt hout op de EU-markt en gaat de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten tegen.

De Europese Houtverordening is van toepassing op een reeks van hout en houtproducten, waaronder houten verpakkingen. Indien uw bedrijf als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zet (zgn. marktdeelnemer of operator), zult u moeten aantonen dat dit hout niet van illegale herkomst is. U dient in dit geval garanties te geven over de legale herkomst van uw producten door een “stelsel van zorgvuldigheidseisen” toe te passen.

Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:

• verzamelen van gegevens over de legale herkomst en deze gegevens 5 jaar beschikbaar houden;
• risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
• risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

U kunt zelf uw handelswijze aanpassen aan de eisen van de verordening, of zich aansluiten bij een Monitoring Organisatie (MO) en volgens de standaard van deze organisaties gaan werken. Op dit moment zijn er nog geen MO’s goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het kan zijn dat uw bedrijf niet als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zet. U valt dan dus niet onder de categorie van marktdeelnemer of operator, maar onder die van zgn. handelaren of traders. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten kopen of verkopen die reeds op de interne markt zijn gebracht. Als handelaar dient u een administratie van uw leverancier en afnemer bij te houden voor ten minste 5 jaar, zodat het hout traceerbaar is op de interne Europese markt.

Let op: per geval kan het verschillen of u onder de categorie van “operator” of “trader” valt.