Logistic equipment
handled with care
EPV luidt noodklok houten pallets
Geplaatst: May, 6, 2013
EPV luidt noodklok houten pallets

EPV luidt noodklok houten pallets  Donderdag 2 mei 2013  

Stijgende houtprijzen en lagere volumes zetten houten emballage- en palletindustrie onder druk

De houten emballage- en palletindustrie staat onder druk van stijgende houtprijzen en lagere volumes. Dat verklaart de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging. De huidige crisis veroorzaakt een terugval in de vraag naar houten pallets, kisten en verpakkingen, aldus de EPV. Daarbij is sprake van verschillen per afzetsector. De mededeling van de EPV kan worden gelezen als een soort noodkreet van een branche vol bedrijven die zich zorgen maken over het eigen voorbestaan. De omloopsnelheid van nieuwe en gebruikte houten pallets, kisten en verpakkingen wordt gezien als een graadmeter van de economie, en de huidige crisis zorgt voor een afnemende vraag. Het zijn met name de stijgende houtprijzen die voor verdere hoofdbrekens zorgen. "De productiecapaciteit van de Nederlandse emballage- en palletindustrie wordt niet volledig benut. Naast de lasten van de voortdurende investeringen in kwaliteit en duurzaamheid drukt iedere kostenstijging zwaar in een bedrijfstak waar de marges marginaal zijn", verklaart de EPV. De branchevereniging wijst er op dat de houtprijzen de laatste maanden stijgen "en dat is in de huidige omstandigheden bedrijfseconomisch zorgelijk. De kostprijs van de houten verpakkingen staat onder druk, met het gegeven dat de kosten van een pallet voor ruim 70 procent worden bepaald door de grondstof hout." 

http://www.epv.nl/nieuws